İSTANBUL ÜSKÜDAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

YÜZYÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL/KURUMLARDA YAPILACAK YÜZYÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
YÜZYÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL/KURUMLARDA YAPILACAK YÜZYÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

   

  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 02/10/2020 tarih ve 13991612 sayılı yazısına göre mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında 05 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.

   

 • Yüz yüze eğitim hangi okul türlerinde yapılacak?

   

  Resmi ve özel tüm Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Spor Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerinin Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programlarında yüz yüze eğitim yapılacaktır.

   

 • Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri yüz yüze eğitime katılacak mı?

   

  Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri 05-09 Ekim 2020 haftasında yüz yüze eğitime başlamayacaklardır. Bakanlığımızca değerlendirme süreci devam etmektedir. 

   

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerinin Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programlarında yüz yüze eğitim uygulaması nasıl gerçekleştirilecektir?

   

  Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve  Çok Programlı Anadolu Liselerinin Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programlarının 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan meslek dersleri ile 10.,11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin "Beceri" kısımları yüz yüze eğitim ile verilecektir.

   

 • Mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim uygulaması yapılacak mı?

   

  Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

   

 • Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinde hangi dersler yüz yüze verilecek?

   

  Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin tüm sınıf seviyelerinde meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanacak olan uygulamalı dersler yüz yüze verilecektir.

   

 • Uygulamalı dersler dışındaki teorik dersler nasıl işlenecek?

   

  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda teorik dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile işlenmeye devam edecektir.

   

 • Seçmeli derslerde yüz yüze eğitim uygulaması yapılacak mı?

   

  Tüm okul türlerindeki seçmeli dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

   

 • Yüz yüze eğitim uygulamasında sınıflar/gruplar nasıl oluşturulacak?

   

  Atölyelerde uygulanacak yüz yüze eğitimlerde ilgili mevzuat çerçevesinde planlama yapılırken,  sosyal mesafe kuralı hassasiyetle uygulanacak ve okulun öğretmen, öğrenci ve atölye durumları dikkate alınarak grup sayıları belirlenecektir. 

   

 • Yüz yüze eğitimde derslerin süresi ne kadar olacak?

   

  Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacaktır.

   

 • Hangi derslerden kaç saat yüz yüze eğitim yapılacak?

   

  Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek, yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içeriği okul alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir. Uygulama ile ilgili olarak gerektiğinde il/ilçe alan zümre başkanları ile istişare edilerek eşgüdüm içinde çalışılacaktır.

   

 • Okullarda taşıma, kantin, pansiyon ve yemekhane hizmeti verilecek mi?

   

  05-09 Ekim 2020 haftasında taşıma, kantin, pansiyon ve yemekhane hizmeti verilmeyecektir. Sonraki haftalarda konu tekrar değerlendirilecektir.

   

 • Okullarda temizlik/hijyen şartları nasıl sağlanacak?

   

  Okullar temizlik ve hijyen bakımından yüz yüze eğitime hazır hale getirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından yapılacaktır. İhtiyaç duyulan temizlik ve hijyen malzemelerinin sağlanması hususundaki çalışmalar okul müdürlüğü, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecektir.

   

 • Yüz yüze eğitime devam zorunluluğu var mı?

   

  İlk hafta yüz yüze eğitime devam zorunluluğu aranmayacak olup sonraki haftalar için öğrencilerini okula göndermek istemeyen velilerin okul müdürlüklerine yapacakları yazılı başvurular üzerine bu öğrenciler için devam zorunluluğu aranmayacaktır.  Ancak öğrenciler okulda yüz yüze gerçekleştirilecek olan sınavlardaki konu ve kazanımlardan sorumlu olacaklardır. Yüz yüze eğitime devam etmeyecek olan öğrencilerin EBA platformu ve canlı ders uygulamalarını takip ederek eksiklerini gidermeleri gerekecektir. 

   

 • Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler ile 60 yaş üzeri olan öğretmenler yüz yüze eğitim uygulamasında görev alacak mı?

   

  Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler ile 60 yaş üzeri olan öğretmenler yüz yüze eğitim uygulamalarına katılmayacak ancak gerektiğinde uzaktan eğitim canlı ders uygulamalarında bu öğretmenlere görev verilebilecektir.

   

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ UYGULAMALAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Soru 1- Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlere haftalık ders programı yapılacak mı?

   

  Cevap: Her derece ve türdeki okul ve kurum müdürlüklerince, her sınıf/şube düzeyinde haftalık ders programı yapılacak ve her ders için öğretmen tanımlaması yapılarak haftalık ders programları öğretmenlere tebliğ edilecek.

   

 • Soru 2- Uzaktan eğitim sürecinde canlı ders uygulamaları EBA dışındaki platformlar üzerinden de yapılabilecek mi?

   

  Cevap:Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.08.2020 tarih ve 79031618-10.06.01-E.11215393 sayılı 2020/5 nolu genelgesinin 3. maddesinde "EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından Canlı Ders uygulamaları gerçekleştirilebilecektir." denildiğinden tüm öğretmenler tarafından Canlı Ders uygulamaları zümre öğretmenlerince alınacak karar ve okul idaresi ile zümre başkanları tarafından yapılacak planlama doğrultusunda EBA dışındaki diğer platformlar üzerinden de yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan dersler de maaş karşılığı ders ve ek ders olarak değerlendirilecektir.

   

 • Soru 3- 31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla dersler için öğretmenlere ek ders ödenebilecek mi?

   

  Cevap:31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik yapılan derslerle ilgili ek ders ücreti ödemesi Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.12138465 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkinKararın 8. maddesi kapsamında değerlendirilerek;

  31 Ağustos - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında; uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programı kapsamında eğitim kurumu müdürlüklerince kendilerine ders görevi verilen öğretmenlerden bu kapsamda fiilen ders okutanların, sınıf ortamında yüz yüze eğitimlerde olduğu gibi, öncelikle haftada aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayılarını doldurmaları, bunun üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise haftada okutabilecekleri azamî ek ders saati sayısı içerisinde kalmak kaydıyla ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin ise, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

   

 • Soru 4- 21 Eylül 2020 tarihinden sonra yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla yapılan dersler için fiilen ders okutan öğretmenlere ek ders ödemesi nasıl yapılacak?

   

  Cevap: 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren müfredat kapsamında uzaktan ve/veya yüz yüze eğitim faaliyeti yapılması öngörülmüştür. Bu süreçte yapılacak ek ders ücreti ödemeleri Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere:

  1- Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında fiilen ders okutan öğretmenlerin okuttukları dersler öncelikle aylık karşılığında değerlendirilecek; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ise ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır,

  2- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları başlıklı 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetleri kapsamında ders okutan öğretmenlerin hafta içinde okuttukları derslerin de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmaları; bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin ise, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir.

  3- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda, yalnızca 8'inci madde kapsamında cumartesi ve pazar günleri okutulan derslerin aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi öngörüldüğünden, rutin müfredat kapsamında cumartesi ve pazar günleri için de ders planlanması hâlinde cumartesi ve pazar günlerinde okutulan dersler de öncelikle aylık karşılığında değerlendirilecektir.

   

 • Soru 5- Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında fiilen ders okutan öğretmenler için hazırlık ve planlama karşılığında ek ders ücreti ödenecek midir?

   

  Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında fiilen ders okutan öğretmenler, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okuttukları her 10 saat derse karşılık, haftada 3 saati geçmemek üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır.

   

 • Soru 6- Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine öğrenci sosyal kişilik hizmetleri kapsamında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenebilecek midir?

   

  Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde de sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre haftada 2 saat ek ders ücreti ödenebilecektir.

   

 • Soru 7- Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve müdür yardımcılarına nöbet ücreti ödenebilecek midir?

   

  Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kapsamında yürütülen eğitimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, bu görevleri karşılığında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenebilecektir.

   

 • Soru 8- 21 Eylül 2020 tarihinden sonra Bakanlığımızca belirlenen ölçütlere göre yüz yüze eğitim uygulamalarında aynı sınıf veya şube öğrencilerinin bölünmesiyle oluşturulan gruplara verilen derslerin ders saati hesaplaması nasıl yapılacaktır?

   

  Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere Bakanlığımızca belirlenen kriterlere göre yüz yüze eğitim uygulamalarında aynı sınıf/şube öğrencilerinin bölünmesiyle oluşturulan gruplara verilen derslerin her biri ayrı birim ders saati olarak değerlendirilecek. Bu kapsamda öğretmene tanımlanan ders saati, öğretmenin okutabileceği maaş ve ekders karşılığıders saati sayısından fazla olamamak üzere öğretmene ödenecek ek ders ücret saati de buna göre belirlenecektir.

   

 • Soru 9- Uzaktan eğitim kapsamında birden fazla sınıf/şube öğrencileri bir ders saatinde birleştirilerek tek öğretmen tarafından eğitim almaları sağlanabilir mi? Eğer birden fazla sınıf/şube öğrencileri bir ders saatinde birleştirilerek tek öğretmen tarafından eğitim almaları sağlanırsa öğretmenin ders saati nasıl hesaplanır?

   

  Cevap: Gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze eğitim kapsamında birden fazla sınıf/şube öğrencilerinin birleştirilmemesi; bu kapsamda öğretmen ihtiyacı olması hâlinde ücretli öğretmen görevlendirilmesi uygun olacaktır. Şayet birden fazla sınıf/şube öğrencileri bir ders saatinde birleştirilerek tek öğretmen tarafından eğitim almaları sağlanmış ise Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze eğitim kapsamında verilen birim ders saati süresi bakımından Bakanlığımızın ilgili birimlerinin belirlemelerinin esas alınması ve bu kapsamda aynı ders saatinde birden fazla sınıf/şube öğrencilerine verilen derslerin bir ders saati olarak dikkate alınması gerekmekte, ek ders saat hesaplaması da buna göre yapılacaktır.

   

 • Soru 10- Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde örgün eğitim kurumlarında ücretli öğretmen görevlendirilebilecek midir?

   

  Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim sürecinde de ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere öğretmen görevlendirilebilecektir. Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenlere, gerek uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programları gerekse yüz yüze eğitim kapsamında ders görevi verilmesi ve fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilecektir.

   

 • Soru 11- Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı özel yetenekli öğrenciler için uzaktan eğitim programları yapılacak mı?

   

  Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve10096465-45.99-E.13650734 sayılı yazılarında belirtildiği üzere bilim ve sanat merkezi yöneticilerinin de haftalık ders çizelgelerini oluşturarak öğretmenlere tebliğ etmeleri ve e-Bilsem sistemine girilmesi gerekmektedir. 

  Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı özel yetenekli öğrencilerin uzaktan eğitim programları örgün eğitim kurumlarındaki ders saatleri ile çakışmadan BİLSEM yöneticilerince hazırlanacak ve dersler telefon, e-posta veya çevrimiçi platformlar vb. iletişim yollarıyla yapılacaktır. Öğretmenler planlarını ve yazı ekindeki formu BİLSEM idarelerine sunarak eğitimleri denetime açık hâle getirecek ve il/ilçe düzeyinde ücret onayları alınarak ek ders ödemeleri yapılabilecektir. Ücret onayı olmadan plansız, ders defteri doldurulmamış ve yapılmamış canlı dersler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

  Cumartesi ve pazar günleri rutin müfredat kapsamında okutulan derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okutulan derslerin ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi gerekmektedir.

   

 • Soru 12- Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlerin ek ders ücret hesaplamaları nasıl olacak?

   

  Cevap: Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlerin ek ders ücret ödemeleri Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları başlıklı 8'inci maddesi kapsamında yapıldığından hafta içinde okuttukları dersler öncelikle aylık karşılığında değerlendirilecek; aylık karşılığı ders görevlerinin üzerinde okuttukları dersler ise ek ders ücretinden sayılacak; bu kapsamda varsa cumartesi ve pazar günleri okutulan dersler ise, aylık karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak doğrudan ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir. Öğretmenlerin DYK kurslarında ne kadar ders görevi alacakları ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Tanıtım Kitapçığındaki açıklamalara göre değerlendirilecektir.

   

 • Soru 13- Uzaktan eğitim sürecinde Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunacaklar mı?

   

  Cevap: Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazısının 7. Maddesi " Rehberlik öğretmenlerinin, eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları,";  ve yine 

  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 10096465-45.99-E.13650734 sayılı yazılarında belirtildiği üzere rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunacaklar ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında ilgi (a) Kararın 10. Maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

   

 • Soru 14- COVID-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitim kurumlarında çalışan her düzey ve görevdeki personel fiilî olarak görevlerinin başında bulunacaklar mı?

   

  Cevap: 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Covıd-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde eğitim kurumu müdürlüklerince bütün personelin çalışması planlanabilecektir.

   

 • Soru 15- İlkokul ve Ortaokullarda canlı ders uygulaması nasıl yapılacak?

   

  Cevap: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 43769797-10.07.01-E.13366293 sayılı yazısında belirtilmiş olan ilkokullarda günlük 4 ders saati, ortaokullarda ise 6 ders saati canlı ders yapılacağı sınırlaması yine Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 29.09.2020 tarih ve 43769797-10.07.01-E.13666070 sayılı yazıları ile kaldırılmıştır. İlkokul ve ortaokullarda uygulanmakta olan 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde belirtilen her bir sınıf seviyesindeki toplam ders saatleri doğrultusunda bütün derslerin (ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitim dışındaki derslerin) uzaktan eğitim imkânlarından yararlanılarak (canlı ders şeklinde) eksiksiz işlenmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan alt yapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecektir. Öğretmenlerin EBA platformu ile diğer platformlardan gerçekleştirdikleri canlı ders uygulamaları okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarihli ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazısı doğrultusunda yapılacaktır.

   

 • Soru 16- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaklar mı?

   

  Cevap: Bu konuda 18.09.2020 tarih ve 83203306-10.07.02-E.13044945 sayılı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalar konulu yazısında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaktır.

   

 • Soru 17- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları nasıl yapılacaktır?

   

  Cevap: Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre öğrencilerin kendi öğretmenleri tarafından okul ortamında gerçekleştirilmesi esastır. Okulun fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde de gerçekleştirilebilecektir. 

  Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının okul ortamında gerçekleştirilmesinde, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olacak şekilde okul yönetimleri tarafından Covid-19 Salgını ile ilgili tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacaktır.

   

 • Soru 18- Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere proje ve performans ödevi verilebilecek mi?

   

  Cevap: Uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilere proje ve performans ödevleri verilebilecektir. Proje ve performans ödevleri zümre öğretmenleri kararları doğrultusunda elektronik ortamda öğrencilere duyurulup ödevin takibi ve değerlendirmesi yine elektronik ortamda yapılabilecektir.

   

 • Soru 19- Uzaktan eğitim sürecinde ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması yapılabilecek mi?

   

  Cevap: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 43769797-199-E.13442719 sayılı yazısında açıklandığı üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle okulların yüz yüze eğitime açılması süreci beklenilmeden ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasına 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi'nde belirtilen açıklamalar doğrultusunda canlı ders ve uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.

   

 • Soru 20- 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında her sınıf düzeyinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılabilecek mi?

   

  Cevap: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15.08.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.10700187 sayılı yazısına istinaden Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel okullar tarafından 8 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere, halk eğitimi merkezleri tarafından ise örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ile 2019-2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu hükümleri kapsamında destekleme ve yetiştirme kursları açılacaktır.

   

 • Soru 21- 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında bütün derslerden Destekleme ve Yetiştirme Kursu açılabilecek mi?

   

  Cevap: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 17.08.2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.10780246 sayılı yazısında belirtildiği üzere açılacak destekleme ve yetiştirme kursları; Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı tutulacaktır.

   

 • Soru 22- Destekleme ve Yetiştirme Kursları yüz yüze mi yapılacak?

   

  Cevap: Destekleme ve Yetiştirme Kursları yüz yüze yapılacak. Ancak Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 17.08.2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.10780246 sayılı yazısında belirtildiği şekilde kurslarda, öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek olup bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir

   

 • Soru 23- Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler okula gelecek mi?

   

  Cevap: Uzaktan eğitim ve öğretim sürecinin değerlendirilmesini yapmak üzere haftada bir gün öğretmenler okul yönetiminin yapacağı planlamaya göre okula davet edilecek,  okulda öğretmen tarafından  ders defterleri eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacak, ek ders ücret hesaplamaları da buna göre yapılacaktır.

   

 • Soru 24- Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler örgün eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerde olduğu gibi EBA veya diğer platformlar üzerinden uzaktan eğitim yapabilecekler mi?

   

  Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.08.2020 tarih ve 79031618-10.06.01-E.11215393 sayılı 2020/5 nolu genelgesinin 10. maddesinde "Hayat boyu öğrenme kurumlarında yaygın eğitim faaliyetleri yüz yüze devam etmekte olduğundan bu kurumlarda görev yapan öğretmenler 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı kapsamında görevlerine devam edeceklerdir" denildiğinden, Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli öğretmen ve usta öğreticiler EBA veya diğer platformlar üzerinden uzaktan eğitim yapamayacaklar.

 • 05-10-2020

Mimar Sinan Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi No 21 Üsküdar Hükümet Konağı B Blok Kat 1,2 NOT Müdürlüğümüze yapılacak şikayet ve isteklerin resmi yazı ile elden veya MEBİM yada CİMER sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. - 0216 201 20 70

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.